Algemene gegevens


Medische gegevens


Om te weten wat u van ons verwacht, willen wij graag volgende vragen stellen:


Wij vragen U om ons minstens 48u op voorhand telefonisch te verwittigen indien U een afspraak niet kan nakomen. Zo vermijdt U dat er 50€ per half uur wordt aangerekend. Hier is geen terugbetaling voor!


OPGELET: U kan dit formulier niet verzenden alvorens akkoord te gaan met onze privacy voorwaarden.